sidearea-img-1

ברוכים הבאים לאתר של טוויסטד. אם הגעתם לכאן – אתם כנראה מחפשים משרד פרסום חדש, או עבודה חדשה, או שאתם מתחרים שלנו.
בכל מקרה, אנחנו מקווים שתיהנו מהשוטטות באתר. הכי חשוב לנו שתצפו בקייסים של העבודות שלנו. תכל’ס – הן מספרות את כל הסיפור.
אם אתם מחפשים משרד פרסום חדש – צרו קשר ונשמח לעשות לכם את ההבדל.
אם אתם מחפשים עבודה – שלחו קורות חיים.

אם אתם מתחרים שלנו – אז שיהיה לכם בהצלחה
🙂

חדשות אחרונות מטוויסטד בקרוב

Home / מדיניות האתר

מדיניות האתר

שימוש באתר ומסירת פרטים

 • במסגרת השימוש באתר, בין היתר לצורך יצירת קשר עם החברה, המשתמשים עשויים להידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שם, כתובת דואר אלקטרוני ו/או אמצעי התקשרות אחרים באמצעות דף “צור קשר”.
 • הנתונים שנמסרים על-ידי המשתמש יישמרו על ידי טוויסטד תקשורת שיווקית בע”מ (“החברה“) מובהר, כי אין כל חובה על המשתמש למסירת פרטים אלו.
 • בעת שימוש באתר ייתכן וישמר מידע אצל החברה, על מידע או פרסומים או תכנים שקראת באתר ועמודים או תכנים בהם צפית. בנוסף, ישמרו בנתוני האתר, מקום וכתובת המחשב (כתובת IP), היסטורית גלישה ועוד. נתונים אלו וכן הנתונים שתמסור באתר (ככל שיימסרו על ידך)  (“המידע“), יכול שישמרו אצל החברה.
 • השימוש במידע יעשה בהתאם לכל דין ועל פי תנאי מדיניות פרטיות זו, למטרות המפורטות להלן:
 1. ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך.
 2. להציע למשתמש מידע בדבר פעילויות החברה.
 3. כדי לשפר, להוסיף ולהסיר תכנים ו/או מידע באתר, לפנות למשתמש בכל מידע בדבר פעילות החברה ו/או חידושים ו/או שינויים ו/או לפי העניין.
 4. בכדי להתאים פרסום שירותים ו/או מוצרים לכל משתמש ולתחומי ההתעניינות שלו.
 5. משתמש אשר מסר פרטים לחברה בעת שימוש באתר החברה מסכים לכך שהחברה תשלח אליו מדי פעם באמצעות דואר אלקטרוני ו/או אמצעי התקשרות אחרים הצעות ו/או מידע בדבר פעילויות החברה, כמובן שבכל עת יוכל כל משתמש לבקש להסיר את נתוניו ובהתאם יפסיק  המשתמש לקבל מידע כאמור.
 6. לצורך ניתוח תחומי עניין, הרגלי גלישה, מחקר, שיפור שירות וכן צרכי פרסום ושיווק (לרבות מסירת המידע לצדדים שלישיים).
 7. לכל מטרה אחרת, המפורטת להלן ולעיל בתנאי מדיניות הפרטיות ו/או בתקנון החברה.

מסירת מידע לגורמים נוספים

 • המידע לא יועבר לצדדים שלישיים אלא במקרים המפורטים להלן:
 1. אם המשתמש עשה שימוש בקישורים (“לינקים”) והפניות לאתרים אחרים (ככל שקיימים) הניתנים באתר לנוחות המשתמש בלבד.
 2. אם המשתמש הפר את תנאי התקנון ו/או מדיניות הפרטיות ו/או כל תנאי שימוש באתר ו/או הפר תנאי שימוש בשירותים המוצעים בו, או אם התבצע שימוש בכל תוכן המהווה לשון הרע, הוצאת דיבה, חומר פורנוגרפי, מגונה, חומר שיש בו כדי להוות הטרדה, חומר מאיים, גס או הונאה מכל סוג שהיא.
 3. אם יתקבל צו למסירת פרטיך מכל רשות המוסמכת לכך.
 4. אם החברה תתפצל ו/או תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילותה עם פעילות של צדדים שלישיים, תהיה זכאית החברה להעביר לתאגיד ו/או הגוף החדש העתק מהמידע שמצוי במערכות ו/או מכל מידע אחר המצוי בידיעה ובלבד שתאגיד ו/או גוף זה יקבל על עצמו את מדיניות פרטיות זו, בשינויים המחויבים.
 5. ייתכן שהמידע יועבר לגורמים נוספים, לצורך מחקר, ניתוח הרגלי גלישה, סטטיסטיקה וכן לצרכי פרסום, שיווק, שיפור השירות באתר ושימושים עסקיים דומים.
 6. בכל שימוש באתר החברה הנך מסכים להעברת המידע, בכל דרך להעברת המידע, לגורמים שלישיים כמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו.  

Cookies

 • אנו משתמשים ב”עוגיות” (”Cookies”) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר. ה-Cookies  מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, תכנים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן מסייעות לנו, בין השאר, לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.
 • אם אינך רוצה לקבל ,Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא בדוק את ההוראות בקובץ העזרה של הדפדפן. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. זכור: מחיקת או נטרול העוגיות עלולים לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

מסירת מידע לגורמים נוספים

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפעיל חלק מהשירותים באתר, באמצעות צדדים שלישיים ו/או שותפי תוכן. המשתמשים בשירותים אלה עשויים להידרש למסור פרטים אישיים. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים ו/או צדדים שלישיים אלו ולא למדיניות הפרטיות של החברה ולכן מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם. מובהר כי למשתמש לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם מידע כאמור להלן שיהיה לצדדים שלישיים ו/או שותפי תוכן.   
 • מובהר בזאת כי החברה אינה תהיה אחראית בכל סוג של אחריות ביחס למסירת מידע על ידי המשתמש לצדדים שלישיים כלשהם. מסירת מידע כאמור הנה באחריות המשתמש בלבד.

פרסומות וקישורים של צדדים שלישיים

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לאפשר לצדדים שלישיים הוספת פרסום ו/או מודעות ו/או בנארים ו/או כל קישור אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה ו/או בעלי האתר אינם אחראים לתוכן מודעות, “באנרים” או כל חומר פרסומי אחר באתר.

איסוף וניתוח מידע באמצעות

 • ייתכן שהחברה תיעזר בחברה חיצונית לצורך קבלת מידע, איסוף מידע וניתוח ניתוחים סטטיסטיים על פי השימושים שיעשו באתר. החברה החיצונית תאסוף ותנתח מידע, בין היתר על תדירות השימוש, היקף השימוש, לצורך ניתוח תחומי עניין, הרגלי גלישה, שיפור שירות, מקום וכתובת המחשב (כתובת IP), היסטורית גלישה ועוד וכיו”ב.
 • לצורך איסוף המידע החברה עשויה החברה להשתמש בטכנולוגיות שונות באופן שמסייע בניטור דפוסי פעילות כפי שצוינו לעיל. לאחר ניטור דפוסי הפעילות עשויה החברה להעביר את המידע לצדדים שלישיים וגורמים נוספים.

אבטחת מידע

 • החברה פועלת לצורך אבטחת המידע שבאתר בין היתר באמצעות תוכנות המיועדות לכך. מערכות אלה פועלות לצמצום האפשרות לחדירה בלתי מורשית אך אין בהן ביטחון מוחלט. לפיכך, החברה אינה מתחייבת לכך שהשימוש באתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם כל פירצה באבטחת המידע.
 • במקרה שהתגלתה פרצה במערכת המידע שבאתר הנך מתחייב לעדכן את החברה על כך במיידיות האפשרית.

זכות לעיין במידע

 • בהתאם ובכפוף להוראות הדין בעניין, כל משתמש יהיה זכאי לעיין במידע שמצוי אצל החברה. משתמש שעיין במידע אודותיו ומצא כי אינו, שלם, ברור או מעודכן רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע, לעדכן אותו או למחוק אותו. החברה לא תהיה אחראית למידע אשר מצוי אצל צדדים שלישיים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לחברה בקשר לכך.
 • אם יעשה שימוש במידע לצורך פניה אישית למשתמש באמצעות דיוור ישיר, יהיה זכאי המשתמש בכפוף להוראות כל דין לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק מרישומי החברה. במקרה זה המידע שימחק יהיה רק המידע הדרוש לחברה לפניה למשתמש לצורך הצעות מסחריות ומידע הדרוש לחברה על מנת שתוכל לנהל את עסקיה, לרבות תיעוד פעולות שביצע המשתמש באתר ישמר.

שינויים במדיניות הפרטיות בחברה

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לתקן, לשפר, לערוך שינויים בהוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. בשימושך באתר הנך מצהיר כי קראת את מדיניות הפרטיות המעודכנת לרבות את כל השינויים שבה (אם וככל שקיימים).   

 

0
Call Now Button